fbpx

  Agroekologijos centras

  Pagrindiniai Agroekologijos centro tikslai: informacijos ekologinio ūkininkavimo klausimais rinkimas, kaupimas bei sklaida; konsultacijų teikimas konsultantams, dėstytojams bei ūkininkams; seminarų, kursų ir konferencijų organizavimas; metodinė pagalbos ekologinio ūkininkavimo klausimais teikimas universitetinių ir neuniversitetinių studijų ir mokslo įstaigų darbuotojams; naujų technologijų diegimas universiteto bei kituose Lietuvos ekologinės gamybos ūkiuose; studentų bei ūkininkų praktinis mokymas ekologinės gamybos ūkių bazėse; mokslinių tyrimų organizavimas ir vykdymas.

  Pagrindinės ir naujausios mokslinių tyrimų kryptys:

  • Agroekosistemų biologinė įvairovė, tvarumas ir kaita klimato ir skirtingų žemdirbystės sistemų poveikio sąlygomis;
  • Ilgalaikio ekologinio ir intensyvaus ūkininkavimo įtakos agroekosistemai tyrimai;
  • Atliekų, šalutinių gamybos produktų, įvairių organinių medžiagų inovatyvių tvarkymo ir perdirbimo technologijų bei naujų produktų, dirvos gerinimo priemonių ir trąšų kūrimas ir jų tyrimai;
  • Augalų mitybos problemų, sukuriant naujas trąšas ir dirvos gerinimo priemones, auginimo technologijų ir išaugintos produkcijos kokybės tyrimai ekologinėje žemdirbystės sistemoje;
  • Agroekosistemų poveikis klimato kaitai ir dirvožemio biodegradacijos procesams tyrimai.

  Sėkmingiausia projektai: 

  Mokslinis tyrimų projektas „Ekologiškų granuliuotų galvijų mėšlo trąšų gamybos, jų tręšimo būdų ir efektyvumo augalams tyrimai“ (vadovas doc.dr. Juozas Pekarskas). Užsakovas UAB „Agrolinija“ (2013 m.).

  Vykdant šį projektą buvo sukurta organinių trąšų granuliavimo įrenginio ir granuliuotų trąšų prototipai. Dirbant toliau buvo sukurtas ir pagamintas unikalus ir inovatyvus mėsinių galvijų mėšlo komposto granuliavimo įrenginys ir sukurtos kelių rūšių granuliuotos komposto trąšos. Lietuvos inovacijų centras, Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Ūkio ministerija 2014 m. už organinių trąšų granuliavimo įrenginio sukūrimą UAB “Agrolinija” kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu apdavanojo Nacionaliniu Lietuvos „Inovacijų prizu“.

  Mokslinių tyrimų projektas “Skystų organinių trąšų gamybos, panaudojant maltą galvijų mėšlo kompostą, technologijos kūrimas ir efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimai” (vadovas doc.dr. Juozas Pekarskas). Užsakovas UAB „Agrolinija“ (2014-2015 m.).

  Vykdant šį projektą buvo sukurtas inovatyvus skystų organinių trąšų gamybos technologijos prototipas ir kelių rūšių skystų organinių trąšų prototipai. Dirbant toliau buvo sukurta inovatyvi technologija ir pagamintas inovatyvus, pagrįstas kavitacijos technologijomis, skystų organinių trąšų gamybos įrenginys, kuris leidžia pagaminti įvairių formų skystas organines trąšas. Kartu buvo sukurta eilė inovatyvių organinių trąšų ir jų formų. Ūkio ministerija 2015 m. už pasiekimus vykdant mokslinio tyrimo projektą „Skystų organinių trąšų gamybos, panaudojant maltą galvijų mėšlo kompostą, technologijos kūrimas ir jų efektyvumo žemės ūkio augalams tyrimas“(vadovas doc.dr.Juozas Pekarskas), kurio metu sukurtos dvi skystos ekologiškos organinės trąšos UAB “Agrolinija” kartu su Aleksandro Stulginskio universitetu apdovanojo ministerijos padėkos raštu.

  Vadovas – prof. Juozas Pekarskas