fbpx

  Akvakultūros centras

  Akvakultūros centre 2015 m. įkurtas uždarų recirkuliacinių sistemų kompleksas (Žuvų veisimo ir Žuvų auginimo laboratorijos), įgyta analitinių tyrimų įranga, centro infrastruktūra išplėtota su verslo partneriais (įrengta šaltavandenių žuvų veisimo laboratorija, eksperimentinė žuvų auginimo sistema, įdiegta įvairios technologinės įrangos bandymams, akvaponikos sistema).

  Pagrindinės ir naujausios mokslinių tyrimų kryptys: 

  • Žuvų veisimo ir auginimo įrangos tyrimai, technologinės įrangos kūrimas ir tobulinimas.
  • Įvairių žuvų veisimo ir auginimo procesų tyrimai, naujų žuvų rūšių, tinkamų auginti UAS Lietuvoje (pvz. arktinė palija ir kt.), auginimo biotechnologijų tyrimai.
  • Pašarų ir jaukų žuvims kūrimas, pašarų, papildų, probiotikų efektyvumo tyrimai.
  • Akvaponikos sistemų diegimo galimybių įvertinimas ir efektyvumo tyrimai
  • Inovatyvių technologinių sprendinių apykaitinėse žuvų auginimo sistemose tyrimai

  Sėkmingiausi projektai: 

  „Investigation of equipment effectiveness and process of hatchery and growing of Salmonids fish“ – ,,Lašišinių žuvų inkubavimo ir auginimo procesų bei tam naudojamos įrangos efektyvumo tyrimai“ (užsakovai – ,,NORAS WATERTECH“ (Norvegija) ir UAB ,,NORAS LT“). 

  Atlikta skirtingos kilmės (iš Kanados, Danijos bei Lenkijos) arktinės palijos inkubavimo palyginamoji analizė, taikant įvairius  inkubavimo metodus; arktinės palijos auginimo technologijų lyginamoji analizė prie  skirtingų veiksnių tokių kaip vandens gylio, temperatūros, apšviestumo, palaikomų įvairių vandens kokybės rodiklių.

  Vėžiagyvių auginimo technologinių ypatumų ir šios veiklos poveikio įvertinimas (užsakovas –  UAB ,,Investara“).

  Išnagrinėti vėžiagyvių (konkrečiai – blyškiosios krevetės, lot. Litopenaeus vannamei) auginimo uždaroje akvakultūros sistemoje ypatumai, įvertinti minėtų vėžiagyvių auginimui rekonstruojamo pastato galima įtaka aplinkai.

  Vadovas – Alvydas Žibas

  Dėl Akvakultūros centro paslaugų, kviečiame kreiptis

  Vaida Steponavičienė

  Tel.+370 37 788134, Mob. tel.+370 654 37370

  El. paštas vaida.steponaviciene@vdu.lt