Apie mus

Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (KTPC) – aukščiausio lygio Baltijos reginio mokslininkų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo centras agroinovacijų ir maisto technologijų srityje. KTPC yra atsakingas už mokslininkų, tyrėjų, studentų ir verslininkų produktyvų bendradarbiavimą, mokslinio potencialo panaudojimą, inovacijas ir inovatyvaus verslo kūrimą, mokslinės informacijos viešinimą. Glaudžiai bendradarbiaudamas su atviros prieigos centrais (APC) ir juose dirbančiais mokslininkais, KTPC užtikrina inovacijų sklaidos, technologijų perdavimo ir MTEP rezultatų komercinimo mechanizmą.

KONSULTACIJOS UŽSAKOMOSIOS PASLAUGOS
 • Verslo vystymas ir plėtra;
 • Verslo problemų identifikavimo ir sprendimų parinkimo;
 • Finansinės analizės;
 • Apskaita ir mokesčių administravimas;
 • Rinkodara;
 • Intelektinė nuosavybė;
 • Patentavimas;
 • Projektų paraiškų rengimas.
 

 • Komercializavimo, investicinių projektų rengimas;
 • Rinkos tyrimai, rinkodaros planai ir strategijos;
 • Partnerių paieška;
 • Finansavimo šaltinių paieška ir pritraukimo strategijų parengimas.

 

 

NUOMA VERSLO INKUBATORIUJE ORGANIZAVIMAS
 • Biuro patalpos;
 • Laboratorijos;
 • Konferencijų ir komunikavimo erdvės.
 • Seminarai;
 • Mokymai;
 • Konferencijos;
 • Stažuotės;
 • Praktikos.
INICIATYVOS
 • Inovatorių akademija.