fbpx

  Kvietimai teikti paraiškas

  ES kvietimai teikti paraiškas.

  ES kvietimai teikti paraiškas

  VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (KTPC) mokslo ir verslo atstovus konsultuoja dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) užsakymų, sutarčių sudarymo, plano įgyvendinimo, paraiškų rengimo bei įgyvendinimo.

  Vytauto Didžiojo universiteto MTEP projektų bendra vertė praėjusiais metais siekė daugiau nei 2,5 mln. Eur, o 2024 m. ES projektams turime paruošę daugiau nei 10 komercinimo strategijų ES projektams. Komercinimo strategijos padės jums sėkmingiau ir greičiau dalyvauti skelbiamose MTEP komercinimo priemonėse.

  Aktyvūs kvietimai

  Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas

   

  Priemonės tikslas

  Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off):

  • Sostinės regione;
  • Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

  Tinkami pareiškėjai

  • Mokslo studijų institucijos;
  • Privatūs juridiniai asmenys;
  • Mokslininkai ir kiti tyrėjai, siekiantys įkurti ar plėtoti atžalinę įmonę, komercinti mokslo rezultatus.

  Finansavimo suma

  • Iki 6,3 mln. Eur

  Pagalbos intensyvumas

  • 25% – 100%

  Numatyti kvietimai

  Inostartas l Inopažanga l Inobranda

   

  Priemonių tikslas

  • Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

  Tinkami pareiškėjai

  • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės;
  • Didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.
  • Turi atitikti pradedančiojo/pažengusio/brandaus inovatoriaus apibrėžimą.

  Pagalbos intensyvumas

  • 25% – 85%

  Reikalavimai ir finansavimo suma

  Inostartas Inopažanga Inobranda
  Veiklos trukmė Ne daugiau nei 1 m. Ne mažiau kaip 1 m. Ne mažiau nei 3 m.
  Veiklos pajamos Max 3 tūkst. Eur Min 75 tūkst. per pastaruosius 3 finansinius metus arba įmonės registravimo dienos Min 300 tūkst. per pastaruosius 3 finansinius metus arba įmonės registravimo dienos
  MTEP patirtis/išlaidos Neįgyvendino, nevykdė Min 10 tūkst. per pastaruosius 3 metus Min 30 tūkst. per pastaruosius 3 metus
  MTEP finansavimas 40 tūkst. Eur – 200 tūkst. Eur 210 tūkst. Eur – 1,2 mln. Eur 500 tūkst. Eur – 2 mln. Eur
  Kitos remiamos veiklos Produkto parengimas rinkai – iki 80 tūkst. Eur, patentavimas – iki 30 tūkst. Eur
  Technologinės plėtros

   

  Priemonės tikslas

  • Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

  Tinkami pareiškėjai

  • Mokslo ir studijų institucijos.

  Partneriai

  • Labai maža įmonė;
  • maža įmonė;
  • vidutinė įmonė.

  Finansavimo suma

  • Iki 100 tūkst. Eur

  Pagalbos intensyvumas

  • 80% – 100%