IN rekomendacijos

Atsižvelgiant į tai, kad

  • Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatai dažnai tampa pridėtinę vertę kuriančiais  intelektinės nuosavybės objektais;
  • Intelektinės nuosavybės teisės yra įtvirtintos įvairiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
  • Tinkama intelektinės nuosavybės apsauga ir jos įgyvendinimas yra būtina sėkmingo intelektinės nuosavybės kūrimo ir jos komercializavimo sąlyga;
  • Vytauto Didžiojo universitetas siekia apsaugoti savo darbuotojų kūrybinio proceso rezultatus ir efektyviai įgyvendinti intelektinės nuosavybės teises.

Rekomenduojame:

  • Pasirengimas deryboms su verslu yra būtinas sėkmingo susitikimo etapas. Viena iš svarbiausių šio etapo dalių – konfidencialumo sutarties sudarymas. Rekomenduojame šią sutartį suderinti ir pasirašyti dar iki susitikimo dienos. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog konfidencialios informacijos apsauga priklauso nuo to, kaip detaliai įvardinta, kokia informacija bus laikoma konfidencialia. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame prieš susitikimą įvertinti, kokia konfidenciali informacija bus atskleista susitikimo metu, ir aiškiai nurodyti šios informacijos konfidencialumą. Nepaisant to, rekomenduojame atskleisti kiek įmanoma mažiau informacijos apie savo intelektinę nuosavybę.
  • Kaip ir bet kokia kita nuosavybė, intelektinė nuosavybė gali generuoti pajamas. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame kreiptis į Komunikacijos ir technologijų perdavimo specialistus ne tik siekiant gauti pagalbą intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais, bet ir turimos intelektinės nuosavybės komercializavimo klausimais, patentų vertinimo ir strategijos klausimais.
  • Santykiai su verslo subjektais turi būti grindžiami sutartimis. Pasirašant sutartis dėl veiklų, kuriose viena iš dalių galimai bus kūrybinis procesas vedantis link intelektinės nuosavybės (pvz., paslaugų sutartys, mokslinių tyrimų sutartys, jungtinės veiklos sutartys ir pan.), būtina tokios sutartyse nustatyti intelektinės nuosavybės pasidalijimo tvarką.
  • Ne visos technologijos turi pakankamą komercinį potencialą, todėl ne visas technologijas verta patentuoti. Visada prieš imantis patentavimo procedūrų rekomenduojame įvertinti sukurtą technologiją, atlikti konkurencinės aplinkos analizę ir kitus aktualius veiklus.

Dėl visų kylančių klausimų, susijusių su intelektine nuosavybe, visada rekomenduojame konsultuotis su Komunikacijos ir technologijų perdavimo specialistais