Vykdomi projektai

 

Projekto pavadinimas

„Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“

Projekto tikslas Stiprinti ir plėtoti Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro (KTPC) veiklą, siekiant sukurti finansinę naudą intelektinės nuosavybės kūrėjams ir inovatyviam verslui.
Projekto finansavimo priemonė 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-CPVA-K-703 priemonė „Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų veiklos skatinimas“.

Projektas finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto veiklos Inovatyvių sprendimų (MTEP rezultatų) komercinimo sistemos kūrimas bei Investicijų ir veiklos partnerių pritraukimo projekto (IVPPP) įgyvendinimas;

MTEP rezultatų komercinimo marketingo ir inovacijų rinkodara;

Gebėjimų, įtvirtinančių MTEP rezultatų komercinimą, žinių ir technologijų perdavimą stiprinimas.

Projekto tikslinė grupė Universiteto darbuotojai, atsakingi už mokslo ir jo rezultatų komercinimą institucijoje.
Projekto biuždžetas 652.786,85 Eur
Projekto įgyvendinimo trukmė 36 mėn.
Projekto vadovė Doc. dr. Inga Adamonytė

inga.adamonyte@vdu.lt

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ KTPC ir jo infrastruktūros sukūrimo II etapas: KTPC infrastruktūros ir materialinės bazės formavimas, projekto kodas Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-002. Daugiau informacijos.