SMART tinklas

Mokslininkai kviečia. Įmones, kurios dirba žemės ūkio sektoriuje ir kurioms įdomi žemės ūkio ateitis bei pažanga šioje srityje, kviečiame bendradarbiauti su VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkais, vykdant projektus orientuotus į žemės ūkio operacijų automatizavimo ir robotizavimo sprendimus.
  • Tikslas – žemės ūkio technologinių operacijų robotų ir automatizuotų sistemų taikymas augalininkystėje. Projekto metu būtų atliktas žemės ūkio robotų ir/ar automatizuotų sistemų praktinis technologinis ir agronominis išbandymas Lietuvos sąlygomis ir įvertintas jų efektyvumas energetiniais ir aplinkosauginiais aspektais bei generuojant ekonominę naudą.
  • Nauda įmonei. Investicijos į mokslinius tyrimus įmonei suteikia MTEP patirtį turinčios įmonės statusą, naujas žinias, konkurencinį pranašumą, bei ir sudaro galimybę pasinaudoti MTEP mokesčių lengvata (pvz. sumažinti pelno mokestį).
  • Aptarti galimo projekto sąlygas, kviečiame kreiptis į inovacijų ir technologijų perdavimo specialistę Indrę Bručienę, indre.bruciene@vdu.lt.