Patentai

  • Vandenilio išskyrimo iš vandens garų būdas. Išradėjai: Liudvikas Pranevičius, Liudas Pranevičius, Darius Milčius. Patento savininkas: Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2012.
  • Metalų ir jų lydinių hidrinimo būdas. Išradėjai: Darius Milčius, Liudvikas Pranevičius, Martynas Lelis. Vilnius: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, 2011.
  • Tarptautiniu mastu patvirtintos Kauno Botanikos sode išvestos veislės. Užsienyje atlikus privalomą vienodumo, stabilumo ir išskirtinumo ekspertizę, dvi šilauogių veislės (2012 m.) ir penkios paprastųjų spanguolių veislės (2017 m.) patvirtintos bei įrašytos į Lietuvos Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Išradėjai: dr. (HP) R. Daubaras ir dr. L. Česonienė.
Pavadinimas KUKURŪZŲ BURBUOLIŲ KŪLIMO PROCESO TYRIMO STENDAS IR PROCESO TYRIMO VYKDYMO BŪDAS
Autorius V. Kiniulis, D. Steponavičius, E. Pužauskas, A. Andriušis, D. Jovarauskas, D. Juknevičius
Patento Nr. LT 6492 B
Patento
paskelbimo data
2017-12-11
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio technikai. Išradimo tikslas – užtikrinti kokybišką kūlimo proceso tyrimą ir padidinti kūlimo proceso vertinimo kokybinių rodiklių nustatymo tikslumą, siekiant optimizuoti kukurūzų burbuolių kūlimo aparatų konstrukciją i r technologinius parametrus. Stendą sudaro pagrindinis stendo rėmas (1), kūlimo būgno segmentas su spragilo (29) padėties keitimo mechanizmu, tyrimo stalas su keičiama pobūgnio skersine juosta (14) ir veikiančių jėgų matavimo jutikliais (10), (11), b esisukančio kūlimo būgno segmento padėties nustatymo sistema su indukciniais priartėjimo jutikliais (32), elektros pavara (18), jutiklių signalų stiprinimo ir konvertavimo blokas, sudarytas iš maitinimo bloko, jutiklių signalų stiprinimo ir greitaei gio signalų konvertavimo, apdorojimo, įrašymo ir stendo valdymo įrenginio (GSA).

Pavadinimas DEHIDRATUOTOS PIEVŲ ŽOLĖS MILTAI
Autorius E. Šarauskis, R. Sinkevičius, D. Sinkevičius, J. Sinkevičius, A. Sakalauskas, K. Romaneckas
Patento Nr. LT 6480 B
Patento
paskelbimo data
2017-12-11
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai, sprendžiančiai pašarų kokybės, transportavimo, sandėliavimo ir šėrimo problemas, nes pievų žolė dehidratuojama sąlyginai žemoje (iki 55 oC) temperatūroje, todėl jos miltų kokybė (ypač karotino kiekis) išlieka s tabili ilgą laiką. Džiovinimo metu žolės kapojų drėgnis sumažinamas nuo 70-80 iki 12-14 procentų. Išdžiovinti žolės kapojai sumalami. Miltai gali būti fasuojami į maišus. Tankiui padidinti žolės miltai granuliuojami. Granuliuotų žolės miltų tankis yr a iki 3 kartų didesnis, o jų tūris tiek pat kartų mažesnis nei negranuliuotų, todėl yra patogesnis ir pigesnis jų transportavimas, sandėliavimas bei panaudojimas automatinėse gyvulių šėrimo linijose.

Pavadinimas AMONIAKO EMISIJOS MAŽINIMO BŪDAS GYVULININKYSTĖJE
Autorius R. Bleizgys, V. Naujokienė
Patento Nr. LT 6472 B
Patento
paskelbimo data
2017-11-10
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti naudojamas sprendžiant aplinkos taršos kenksmingomis dujomis mažinimo, dirvos gerinimo ir aplinkosaugos problemas. Mėšlas ir juo užteršti paviršiaus plotai tvarte apdorojami biologiniais preparatais , kurių sudėtyje yra eteriniai, augaliniai aliejai ir ekstraktai, mineralinių aliejų distiliatai, jūros dumblių ekstrakto, Azospirillum, Frateuria aurentia ir Bacillus megaterium bakterijų kolonijos. Tolygus ir periodiškas biopriedų mišinio tirpalo p askleidimas vykdomas išpurškiant tirpalą smulkiais lašeliais, kurie nusėda ant mėšlo ir mėšlu užterštų paviršių (mėšlo takų) tvarte. Mėšlo apdorojimas biologiniais preparatais, sudaro palankias sąlygas paveikti redukuojančius mėšlo mikroorganizmus, k urie ir yra kenksmingų dujų išskyrimo šaltinis. Nustatytas amoniako dujų garavimo sumažėjimas iki 32 %, be to, mėšlas praturtinamas dirvožemio atstatymui ir gyvybingumo išlaikymui naudingomis medžiagomis (organinės medžiagos kiekis padidėjo – 16%, ni tratinio azoto kiekis – 33%).

Pavadinimas DEGALŲ SĄNAUDŲ MAŽINIMO BŪDAS AUGALINBINKYSTĖJE, PANAUDOJANT BIOLOGINĮ PREPARATĄ
Autorius E. Šarauskis, V. Naujokienė, K. Vaitauskienė
Patento Nr. LT 6470 B
Patento
paskelbimo data
2017-11-10
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti naudojamas sprendžiant žemės ūkio mašinų degalų sąnaudų ir šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų mažinimo problemas, atliekant žemės dirbimo darbus. Žieminių javų pasėlis nupurškiamas biologiniu pre paratu, pavasarį, atsinaujinus augalų vegetacijai. Nupurškus pasėlį keičiasi fizikinės dirvožemio savybės, mažėja dirvožemio tankis, didėja dirvožemio poringumas, dėl to iki 26 % sumažėja degalų sąnaudos žemės dirbimui rudenį. Greta to, mažėja CO2 em isija į aplinką iš žemės ūkio mašinų ir augalininkystės produkcijos gamybos išlaidos.

Pavadinimas POLIMERINIAI KOMPOZITAI MULČIAVIMO DANGŲ SUDARYMUI
Autorius V. Gražulevičienė, J. Treinytė
Patento Nr. LT 6335 B
Patento
paskelbimo data
2016-12-12
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas susijęs su polimerinių kompozitų panaudojimu mulčiavimo dangų ant auginimo terpės sudarymui, siekiant sumažinti vandens išgaravimą ir pagerinti auginimo terpės savybes. Kompozitų gaminimui naudojamos sumaltos galvijų ragų perdirbimo atliekos – ragų miltai ir biodyzelino gamybos šalutinis produktas – žalias glicerolis – plastifikatorius bei tirpios organinės anglies šaltinis. Rišiklis šiuose kompozituose yra polivinilo alkoholis. Kompozituose yra augalams reikalingų maisto medžiagų – azoto ir fosforo. Išradimas yra susijęs su vazonuose ir konteineriuose auginamų augalų mulčiavimu, paskleidžiant skystą mulčiavimo mišinį ant auginimo terpės paviršiaus. Jam išdžiūvus susidaro mulčiavimo danga. Tam tikro dydžio ragų miltų dalelių ir kompozito kiekio panaudojimas leidžia ant auginimo terpės paviršiaus suformuoti norimo storio dangas. Susidariusi danga lengvai nuimama, todėl ją galima vadinti mulčiavimo kilimėliu ar dembliu.

Pavadinimas DEHIDRATUOTAS KUKURŪZŲ SILOSAS
Autorius E. Šarauskis, R. Sinkevičius, D. Sinkevičius, J. Sinkevičius, A. Sakalauskas, K. Romaneckas
Patento Nr. LT 6310 B
Patento
paskelbimo data
2016-09-12
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas priklauso žemės ūkio sričiai ir gali būti naudojamas sprendžiant pašarų kokybės problemas, stabdant fermentuoto siloso degradaciją, nes sustabdoma acto rūgšties, sviesto rūgšties bakterijų ir mielių dauginimasis. Pašaro kokybė išlieka stabili aerobinėje aplinkoje, neskyla angliavandeniai ir baltymai. Nepakitusi pašaro kokybė išlieka iki 2 metų, nepriklausomai nuo klimatinių sąlygų. Fermentuoto kukurūzų siloso dehidratacija atliekama ne aukštesnėje kaip 55 laipsnių temperatūroje sumažinant siloso drėgnumą nuo 65 iki 15 proc. Dėl dehidratacijos kukurūzų siloso tūrinė masė sumažėja iki 3 kartų, taip pat iki 3 kartų sumažėja pašaro sausos medžiagos transportavimo kaštai. Dehidratuotą kukurūzų silosą galima malti, briketuoti, granuliuoti arba vynioti į ritinius, taip sumažinant sandėliavimo plotus ir palengvinant bei leidžiant automatizuoti pašarų dalinimo gyvuliams technologinį procesą.

Pavadinimas ĮRENGINYS TRINTIES JĖGOS POVEIKIUI MEDŽIAGOS PAVIRŠIAUS NUSIDĖVĖJIMO CHARAKTERISTIKOMS MATUOTI
Autorius J. Padgurskas, A. Andriušis
Patento Nr. 11 2009 000 454
Patento
paskelbimo data
2016-07-21
Registruotas Vokietijos patentų ir prekių ženklų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Įrenginys trinties jėgų poveikiui medžiagos paviršiaus charakteristikoms matuoti susideda iš korpuso ir jo dangčio. Korpuse įmontuotas velenas. Ant veleno tvirtinamas judamasis bandinys, o dangtyje įmontuotas laikiklis prispaudžiamajam bandiniui tvirtinti bei spaustuvas, suteikiantis laikikliui su prispaudžiamuoju bandiniu valdomą apkrovą. Prispaudžiamojo bandinio laikiklis įtvirtintas jo korpuse membranomis, kurios leidžia judesį tik kryptimi statmenai laikiklio korpuso išilginei ašiai. Laikiklio korpusas įrenginio dangtyje taip pat įtvirtintas membranomis, kurios leidžia laikiklio korpusui judėti tik jo išilginės ašies kryptimi. Membranų sistema slopina inercijos jėgų poveikį trinties poroje.

Pavadinimas DEVICE FOR MEASURING THE INFLUENCE OF FRICTION FORCE ON WEAR CHARACTERISTICS OF A MATERIAL SURFACE WITH HIGH FREQUENCY LOADING FORCE
Autorius J. Padgurskas, A. Andriušis
Patento Nr. US9.134.215 B2
Patento
paskelbimo data
2015-09-15
Registruotas Jungrinių Amerikos Valstijų patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas

Pavadinimas PJEZOELEKTRINIŲ VARIKLIŲ KONTAKTINĖS ZONOS DIAGNOZAVIMO ĮRENGINYS
Autorius J. Padgurskas, R. Bansevičius, A. Bubulis, V. Jurėnas, A. Andriušis, A. Žunda
Patento Nr. LT 6206 B
Patento
paskelbimo data
2015-08-25
Registruotas Lietuvos Respublikos valstybiniame patentų biure
Patento savininkas Aleksandro Stulginskio universitetas
Patento santrauka: Išradimas yra priskiriamas prietaisų sričiai, konkrečiai pjezoelektrinių variklių konaktinės zonos kontroliuojamam paviršiui diagnozuoti. Siekiant supaprastinti įrenginio konstrukciją, sumažinti energijos sąnaudas bei išplėsti funkcines galimybes, pjezoelektriniame kontaktinės zonos diagnozavimo įrenginyje, susidedančiame iš kontaktinio elemento (1), sąveikaujančios su diagnozuojamu paviršiumi (2), korpuso (3), kuriame įmontuotas pjezokeraminis elementas (4) su elektrodais, aukšto dažnio generatoriaus (5) ir valdymo bloko (6), papildomai į įrenginį yra įmontuotas elektrinio signalo filtras (7) ir komparatorius (11), o pjezokeraminis elementas (4) yra plokštelės formos, kurios viena puse turi ištisinį elektrodą (8), o kitos pusės elektrodas (9) padalintas į dvi dalis.