fbpx

    Dar daugiau mokslo – verslo bendradarbiavimo perspektyvų

    VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (toliau VDU KTPC) tapo pirmojo Lietuvoje mokslo ir studijų institucijų profesionalus vienijančio tinklo „TTO Lithuania“ nariais. Tai pirmasis tokio pobūdžio tinklas Lietuvoje, kurio tikslas – vienyti mokslo ir studijų institucijose dirbančius žinių ir technologijų perdavimo specialistus, sudaryti jiems galimybes keistis profesinės praktikos žiniomis ir kelti kompetenciją intelektinės nuosavybės valdymo srityje.

    Kaip teigia VDU KTPC vadovas Edvinas Samys itin dažnai dairomės dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose, tačiau pirmiausia esame stiprūs tiek kiek vienijamės savo šalyje: „Iš tiesų džiaugiamės, kad „TTO Lithuania“ yra perspektyviai veikiantis, mokslo ir studijų institucijas vienijantis tinklas. Labai svarbu, kad tikslingai atstovaujamas mokslo-verslo bendradarbiavimas nacionaliniu mastu. Be to tinklaveika leidžia pasiekti ir daugiau partnerių, pritraukti bendraminčių bendriems projektams ar kitoms veikloms.“

    „TTO Lithuania“ plėtoja partnerystę su Lietuvos ir užsienio verslo įmonėmis, siekia tarpusavyje koordinuoti žinių ir technologijų perdavimo, intelektinės nuosavybės apsaugos ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo inciatyvas. Taip pat vienas iš tikslų yra bendradarbiavimo stiprinimas tarp mokslo ir studijų bei viešojo administravimo institucijų gerinant intelektinės nuosavybės valdymo ir technologijų perdavimo procesų efektyvumą nacionaliniu lygiu. Be to tinklaveika prisideda prie mokslo ir studijų institucijų tarptautinio konkurencingumo galimybių didinimo.

    VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras visomis galimybėmis ir naujienomis su mokslininkais ir verslo atstovais bei kitais suinteresuotaisiais dalinasi socialiniame tinkle „Facebook“. Daugiau apie „TTO Lithuania“ kviečiame domėtis https://www.tto.lt/.