fbpx

  Įvyko pirmasis projekto „Enterprenerystė” partnerių susitikimas

  Spalio 19-21 d. Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro vadovas Edvinas Samys ir Komercializacijos projektų vadovė Raimonda Zinkevičienė dalyvavo pirmajame projekto „Enterprenerystė” susitikime, kuris vyko Švedijoje Mälardalen universitete. „Entreprenerystė“ – tai  projektas, kuriuo siekiama padėti Europos universitetams ir jų bendruomenėms tapti verslesniais ir novatoriškesniais. Skatindamas ateities kompetencijas, šis projektas užtikrins naujos verslių ir inovatoriškų studentų kartos ugdymą bei atneš radikalių pokyčių. Šie pokyčiai užtikrins į studentus orientuotų, neliteratūrinių, atvirų universitetų tobulėjimą, kuris bus grindžiamas aukštojo mokslo institucijų, viešojo ir privačiojo sektorių bei piliečių bendradarbiavimu. Todėl šio susitikimo metu projekto partneriai ne tik pristatė pagrindines savo atstovaujamų institucijų veiklos kryptis bet ir tai, kokiomis priemonėmis prisidės prie projekto įgyvendinimo.

  Susitikimą atidarė Mälardalen universiteto Kanclerio pavaduotoja Helenos Jerregård, kuri linkėjo projekto dalyviams nestokoti kūrybiškumo, bei novatoriško požiūrio.  Pagrindinis susitikimo tikslas buvo aptarti projekto etapus, veiklas, išsikeltus tikslus ir laukiamus rezultatus, todėl Jacek Nowak iš Silezijos universiteto Katovicų mieste Lenkijoje pristatė bendrą projekto situaciją bei svarbius projekto vykdymui organizacinius klausimus, Jacek kolegė Maria Garus atkreipė visų dėmesį į jau vykdomas veiklas be jų progresą.

  Antrąją susitikimo dieną svečiai buvo pakviesti apsilankyti naujame Mälardalen universiteto bendradarbiavimo centre, kuris kuriamas bendradarbiaujant su vietinėmis įmonėmis ir savivaldybe. Šio vizito metu Christer Nygren, Thomas Karlsson, Anna Berg, Heini Karlström pristatė inovacijų diegimo Mälardalen universitete istoriją bei papasakojo, kodėl šio universiteto veiklos yra svarbios regiono inovacijų sistemos plėtrai.

  Viso apsilankymo metu buvo suplanuotos darbinės veiklos, kurių metu visi partneriai pristatė savo kuruojamų projekto veiklų rezultatus bei aptarė reikalingą įsitraukimą ir galimybes, šių veiklų vystyme, iš partnerių. Vytauto Didžiojo universitetas projekte yra atsakingas už entreprenerystės mokymų skirtų studentams bei akademiniam ir neakademiniam personalui turinio kūrimą ir pačių mokymų organizavimą. Būtent šių veiklų situaciją bei organizacinius klausimus susitikimo metu ir aptarė KTPC vadovas Edvinas Samys.

  Paskutinę susitikimo dieną  partneriai susitarė dėl tolimesnių projekto įgyvendinimo etapų bei numatomų kitų susitikimų. Projekto partneriai sieks nustatyti ir pašalinti kliūtis studentų verslumui ir sustiprinti universitetų, kaip verslumo pradžiamokslio centrų, vaidmenį. Dviem etapais bus siekiama paremti 400 verslių studentų ir 80 akademikų bei kitų universitetų specialistų ir tokiu būdu sukurti tvarią partnerystę.

  Daugiau apie projektą: https://www.entrepreneurproject.eu/