fbpx

  Kvietimas teikti paraiškas dėl bendrų VDU, KTU, LSMU ir LEI projektų

  Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ (toliau – Asociacija) mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) (toliau – Institucijos) skelbia kvietimą teikti paraiškas bendriems KTU, LSMU, VDU, LEI mokslo projektams finansuoti.

  Konkurso nuostatos

  Paraiškos bendriems moksliniams tyrimams atlikti teikiamos iki 2024 m. kovo 20 d.

  Paraiškos priimamos Institucijų visose prioritetinėse mokslinių tyrimų kryptyse, tačiau šioms tematikoms teikiama pirmenybė:

  KTU: moksliniai tyrimai biomedicininės inžinerijos ir medicinos technologijų; maisto sistemų ir biotechnologijų; tvarios energetikos ir pramoninio dizaino tyrimų tematikose;

  LSMU: moksliniai tyrimai branduolinės medicinos tyrimų tematikose;

  VDU: visose tematikose;

  LEI: visose tematikose.

  Projektų pradžia – 2024 m. balandžio 11 d. Projektų pabaiga – 2025 m. vasario 28 d. Finansavimas skiriamas tik 2024 metams.

  Kvietimas skirtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir jaunųjų mokslininkų projektų vykdymo gebėjimų stiprinimui. Jaunasis mokslininkas – mokslininkas, kuriam nuo mokslo daktaro laipsnio suteikimo dienos iki šio konkurso paskelbimo dienos yra praėję ne daugiau kaip 7 metai (nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogos ar atostogos vaikui prižiūrėti į šį laikotarpį neįtraukiamos).

  Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujančių ne mažiau kaip 2 Institucijas, grupės.

  Pagrindiniai vykdytojai – mokslininkai gali būti tik vienos paraiškos vadovais ar vykdytojais.

  Dėl to paties projekto finansavimo lygiagrečiai teikiamos paraiškos atitinkamoms projekto tyrėjų Institucijoms. Projekto pavadinimas ir paraiškų I-III dalys to paties projekto paraiškose turi sutapti.

  IV-V dalyse pateikiama tik konkrečios Institucijos, kuriai teikiama paraiška, projekto dalies išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

  Kiekviena Institucija finansuoja savo tyrėjų veiklas projekte, skirdama iki 10 000 Eur.

  Skiriamos lėšos gali būti naudojamos: jaunųjų mokslininkų darbo užmokesčiui; paslaugoms; prekėms; komandiruotėms (tiesioginiais projekto įgyvendinimo tikslais); būtinam ilgalaikiam turtui įsigyti (LSMU: netinkamos išlaidos, KTU: netinkamos išlaidos; VDU: ne daugiau kaip 20 %). Netiesioginėms išlaidoms lėšos neskiriamos.

  Teikiant paraiškas būtina kaip priedą pateikti abiejų / visų projekto vadovų pasirašytą raštą, kuriame apibrėžiamos pagrindinės partnerių veiklos, pirminiai intelektinės nuosavybės objektai, taip pat bendrosios dalinės partnerių intelektinės nuosavybės proporcijos.

  Paraiškos teikiamos lietuvių kalba arba esant tarptautinėms tyrėjų grupėms – anglų kalba.

   

  Paraiškos priimamos ir teikiamos konsultacijos

  KTU: el. paštu mipc@ktu.lt (konsultuoja Mokslo ir inovacijų projektų centras, tel. (8 37) 300 197, el. p. mipc@ktu.lt).

  LSMU: el. paštu mokslocentras@lsmuni.lt (konsultuoja Mokslo centras, tel. (8 37) 327 276, el. p. mokslocentras@lsmuni.lt).

  VDU: el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt (konsultuoja Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras, tel. (8 37) 327 809, el. p. mokslo.paslaugos@vdu.lt).

  LEI: el. paštu Rimantas.Levinskas@lei.lt (konsultuoja Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų perdavimo skyrius, tel. (8 37) 401 804, el. p. Rimantas.Levinskas@lei.lt).

  Pagrindiniai dokumentai

  Paraiškos forma (LT)

  Paraiškos forma (EN)

  Paraiškos vertinimo forma

  Rašto dėl projekto užtikrinimo forma