fbpx

    Mokomasis vizitas Lenkijoje

    Lapkričio 14-15 dienomis KTPC komandos nariai vyko į dviejų dienų mokomąjį vizitą Lenkijoje, Kujawsko-Pomorskie regione. Galimybę pasisemti patirties suteikė kolegos iš Kauno mokslo ir technologijų parko, kurie kartu su užsienio partneriais įgyvendina tarptautinį projektą pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą. Projektas skatina sumanios specializacijos (taip vadinamos RIS3) įgyvendinimą ir mokslinių tyrimų bei inovacijų strategijų tobulinimą vidutinio dydžio miestuose ir regionuose, esančiuose Baltijos jūros regione. Šio mokomojo vizito pagrindinis tikslas buvo inicijuoti diskusijas apie sumaniosios specializacijos įgyvendinimo galimybes ir iššūkius maisto sektoriuje.

    Pirmosios vizito dienos metu buvo aplankytas Bydgoščiaus Jono ir Andriaus Sniadeckių technikos ir gamtos mokslų universitetas (UTP) ir keletas verslo įmonių. UTP yra vienintelė aukštoji mokykla regione jungianti žemės ūkio ir technologijos mokslus ir vienintelė regione ruošianti inžinierius. Universitete be kitų, veikia Žemės ūkio ir biotechnologijos bei Gyvūnų veisimo ir biologijos fakultetai. Moderniose laboratorijose atliekami moksliniai tyrimai, kurių rezultatai prisideda prie globalių visuomenės problemų sprendimo, tokių kaip visuomenės aprūpinimas kokybišku maistu, maisto saugumo užtikrinimas, tausojantis gamtos išteklių naudojimas ir kt. Vertinga buvo pažintis su minėto universiteto Regioniniu inovacijų ir technologijų perdavimo centru. Centras turi didelę patirtį, kaip mokslo žinias paversti verslu. Universitete plačiai išvystytos paramos paslaugos mokslininkams, tyrėjams ir studentams, turintiems idėjų ir norintiems įsteigti naujas įmones (start up, spin off ir spin out).

    Antrąją vizito dieną turėjome galimybę dalyvauti Penktajame Europos agroverslo vadovų kongrese ir išklausyti pranešimus, skirtus diskusijoms modernaus ir atsakingo žemės ūkio sektoriuje. Vizitas KTPC komandos nariams suteikė nemažai minčių, kaip tobulinti savo veiklą. Užmegzti kontaktai, tikimės, leis tęsti dialogą su kolegomis iš Lenkijos ir atrasti naujų kelių, kaip skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, prisidėti prie regionų konkurencingumo stiprinimo.