fbpx

  Mokslininkai kviečiami dalyvauti „Inočekių“ priemonėje

  Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (KTPC) kviečia mokslininkus dalyvauti priemonėje „Inočekiai“, pagal kurią finansavimas teikiamas siekiant skatinti verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, tęsti bendradarbiaujant jau pradėtas vykdyti MTEP veiklas, skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. KTPC siūlo tiek idėjų vystymo, partnerių paieškos, tiek paraiškų rengimo pagalbą.

  Šios priemonės įgyvendinimui numatoma skirti 1 mln. Eur. Paraiškas paramai gauti reikia pateikti iki 2020 metų rugsėjo 30 dienos (imtinai).

  Remiamos šios veiklos (projektas gali apimti vieną veiklą arba abi veiklas):

  inovacinių čekių, skirtų techninių galimybių studijoms vykdomiems MTEP darbams ar planuojamiems vykdyti MTEP darbams atlikti, teikimas;

  inovacinių čekių, skirtų projektams, turintiems Europos Komisijos suteiktą Kokybės ženklą (angl. Seal of Excellence) pagal programos „Horizontas 2020“ priemonę „MVĮ instrumentas“, bet negavusiems paramos priemonės „MVĮ instrumentas“ 1 etapo (fazės) veikloms (techninių, komercinių galimybių įvertinimo veikloms), įgyvendinti teikimas;

  inovacinių čekių, skirtų MTEP projektams įgyvendinti, teikimas.

  Dėl daugiau informacijos kviečiame kreiptis į KTPC vadybininkus arba el. paštu: mokslo.paslaugos@vdu.lt.