Mokslininkų komanda kurs inovaciją žemės ūkiui

Nuo sėjos technologinės operacijos kokybės priklauso sėklų pasiskirstymas dirvoje pagal maitinimo plotą ir gylį, sudygimas, vegetacija, derlius ir jo kokybė. Įprastiniu būdu atliekant sėją, visame plote įterpiama vienoda sėklų norma, dėl to sunaudojami labai dideli sėklų kiekiai, kuriuos prieš tai reikia užauginti, išsaugoti ir paruošti. O tam reikia sunaudoti daug energijos ir cheminių medžiagų, kurios brangios ir stipriai teršia aplinką. Todėl tradicinį ūkininkavimą būtina keisti modernesniais ir žymiai tvaresniais preciziniais technologiniais sprendimais, kurių kūrimui ir tobulinimui yra verta investuoti ES struktūrinių fondų lėšas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti ŽK (žieminių kviečių)  precizinės sėjos proceso valdymo modelį, kuris leistų taupyti sėklą, geriau panaudoti dirvožemį, didinti augalų produktyvumą, tausoti aplinką, mažinti energetines ir ekonomines sąnaudas.

Mokslininkų grupės (prof. dr. Egidijus Šarauskis, prof. dr. Abdul M. Mouazen, prof. dr. Dainius Steponavičius, prof. dr. Kęstutis Romaneckas, prof. dr. Algirdas Jasinskas, dr. Vilma Naujokienė, dr. Sidona Buragienė, doktorantas Marius Kazlauskas, doktorantė Indrė Bručienė, doktorantas Justinas Anušauskas) laimėto projekto idėja – mažinti žemės ūkio sektoriaus neigiamą poveikį aplinkai ir didinti ekonominį efektyvumą, sukuriant ŽK precizinės sėjos proceso, pagal kintamą sėjos normą ir sėklų įterpimo gylį, valdymo modelį, grįstą daugiafunkciniais UV-VIS-NIR spektroskopijos metodais. Projekto tikslas – sukurti moksliniais tyrimais, telemetrinėmis sistemomis ir daugiafunkciniais UV-VIS-NIR spektrometrijos metodais pagrįstą žieminių kviečių precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelį ir įvertinti jo energetinį, aplinkosauginį, agronominį ir ekonominį efektyvumą. Uždavinys – sukurti, eksperimentiniais tyrimais ištirti ir įvertinti naują žieminių kviečių precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelį ir išbandyti realiomis lauko sąlygomis.

Pagrindinė problema, kuri sprendžiama šiuo projektu yra ta, kaip sumažinti sėjai reikalingų populiariausių žieminių kviečių (ŽK) sėklų kiekį į ploto vienetą, nes sėklų užauginimas ir paruošimas yra brangūs ir aplinkai žalingi procesai. Sėti reikėtų tiek sėklų, kiek konkrečių savybių dirvos plotas gali išmaitinti ir užauginti augalų. Žinant, kad dirvožemis yra nevienalytis, todėl, taikant daugiafunkcinius ultravioletinių spindulių (UV) optinius (VIS) ir artimosios infraraudonosios spinduliuotės (NIR) spektroskopijos metodus, būtina sukurti precizinės kintamos sėjos normos ir sėklų įterpimo gylio valdymo modelį, leisiantį preciziškai tiksliai valdyti ir kontroliuoti sėjos procesą. Šios problemos sprendimui bus atliekami moksliniai tyrimai, susiję su tiksliniais Sumaniosios specializacijos „Agroinovacijų ir maisto technologijų“ krypties prioriteto „Tvarūs agrobiologiniai ištekliai ir saugesnis maistas“ tematiniais specifiškumais.

Projekto pavadinimas: Daugiafunkcinio, UV-VIS-NIR spektrometrija grįsto, tvaraus precizinės sėjos technologinio proceso valdymo modelio sukūrimas, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0041. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“.