fbpx

  Pradėtas įgyvendinti projektas „Enterprenerystė“

  Projektas „Enterprenerystė“

  Enterprenerių rengimas pastebimiems ir įdomiems universitetams

  Europos inovacijų ir technologijų instituto aukštųjų mokyklų iniciatyva

  PROJEKTO APRAŠYMAS IR KONSORCIUMAS

  „Enterprenerystė” – tai projektas, kuriuo siekiama padėti Europos universitetams tapti verslesniais ir novatoriškesniais. Skatindamas ateities kompetencijas, jis užtikrins naują studentų verslininkų ir inovatorių kartą. Projektas atneš radikalių pokyčių kuriant į studentus orientuotus, neliteratūrinius, atvirus ir įtraukius universitetus, pagrįstus aukštojo mokslo institucijų, viešojo ir privataus sektorių bei piliečių bendradarbiavimu.

  Konsorciumą sudaro aštuoni partneriai:

  • Silezijos universitetas Katovicuose
  • Vytauto Didžiojo universitetas
  • Kastilijos-La Mančos universitetas
  • GrantXpert Consulting Ltd
  • Mokymo fabriko kompetencijų centras – Astiki Mi Kerdoskopikietaireia
  • Mälardalen universitetas
  • Briuselio Vrije universitetas
  • Lvovo prekybos ir ekonomikos universitetas

  VEIKLA

  Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus vykdoma ši veikla:

  • studentų įsitraukimo veiklos masto ir apimties didinimas, studentų paramos biurų, konsultuojančių verslumo ir inovacijų klausimais, tobulinimas;
  • integruoti esamus švietimo išteklius inovacijų srityje;
  • technologijų perdavimo biurų profesionalizavimas;
  • keitimasis gerąja praktika gerinant tinklų kūrimą ir abipusį mokymąsi;
  • bendradarbiavimas su EIT ŽIB (pvz., tarpusavio bendradarbiavimas);
  • bendradarbiavimas EIT: sveikatos, skaitmeninės ir žaliavų,
  • stiprinti integraciją inovacijų ekosistemose ir tarp jų;
  • struktūrų ir sąlygų žmonėms kurti ar plėtoti savo verslą ir pradedančiąsias įmones kūrimas;
  • idėjų / galimybių / verslo modelių ir pradedančiųjų įmonių iššūkių nustatymas,
  • remti naujus inovacinius projektus / iniciatyvas;
  • inovacijų ir verslumo mokymo programų ir mentorystės programų darbuotojams ir studentams kūrimas;
  • mokymo stovyklos ir kursai,
  • inovacijų ir verslumo klubai,
  • seminarai ir praktiniai užsiėmimai.

  Apskritai konsorciumas sukurs akademinio verslumo ugdymo metodo modelį, kurį bus galima keisti. Šis metodas padės plėtoti konsorciumo, EIT ekosistemų studentų, darbuotojų ir inovatorių inovacijų ir verslumo potencialą net ir pasibaigus projekto laikotarpiui.

  DAUGIAU INFORMACIJOS:

  Daugiau informacijos apie projektą galite rasti mūsų projektų interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose:

  – Svetainė: https://www.entrepreneurproject.eu/

  – Facebook: https://www.facebook.com/EntrepreneurProjectEu

  – LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/entrepreneur-project-eu/

  – Instagram: https://www.instagram.com/entrepreneur_project_eu/