fbpx

  Pristatymo renginys „Termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos”

  Spalio 5 d. (antradienį) nuo 10 iki 14 val. KTPC II a. (223 kab. ,,Inovacijų slėnis”) salėje (Universiteto g. 8a, Akademija, Kauno r.) vyks pristatomasis renginys

  Projekto tikslas – sukurti atsinaujinančių išteklių (avių vilnos) pagrindu gaminamą produktą, pasižymintį natūraliomis savybėmis bei tinkantį pastatų ir patalpų apšiltinimui ir skatinti efektyvų šių išteklių naudojimą, didinant avis auginančių ūkininkų konkurencingumą ir remiant perėjimą prie mažesnės aplinkos taršos bei mažesnio anglies dioksido kiekio išmetimo žemės ūkio sektoriuje.

  Projektu siekiama apjungus LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto mokslininkų, Vilnius Tech konsultantų ir pažangos siekiančių šalies ūkininkų žinias, patirtį ir galimybes, spręsti perteklinės avių vilnos tolesnio panaudojimo ir aplinkosaugos klausimus bei sudaryti papildomas galimybes suinteresuotiesiems pastatų apšiltinimu ir statybų sektoriui.

  Projekto įgyvendinimo metu sukurti termoizoliacinių medžiagų pavyzdžiai iš avių vilnos, nustatytos geriausios jų pagal technines-kokybines savybes ir pagal avių veisles.

  Projekto rezultatai skatina besidominčius apšiltinimo klausimais naudoti termoizoliacinę medžiagą iš avių vilnos, taupant energetinius išteklius, mažinant aplinkos taršą. Tai yra ir papildomas stimulas bioekonomikos ir žiedinės ekonomikos plėtrai panaudojant atsinaujinančius žemės ūkio išteklius. Sėkmingi projekto rezultatai sudaro prielaidas ūkininkams gauti daugiau pajamų.

  ATSAKINGI UŽ PROJEKTO VYKDYMĄ

  Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto darbuotojai: Artūras Lakis (vadovas), dr. Aistė Galnaitytė, dr. Virginia Namiotko, dr. Irena Kriščiukaitienė, dr. Dalia Štreimikienė, dr. Virgilijus Skulskis, dr. Tomas Baležentis

  1. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius, tel. +370 5 2614525,
  2. paštas laei@laei.lt

  Vilnius Tech darbuotojai: dr. Sigitas Vėjelis, dr. Arūnas Kremensas, dr. Saulius Vaitkus

  Saulėtekio al. 11, 10223 Vilnius, tel. +370 5 2745030,

  1. paštas vilniustech@vilniustech.lt

  Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.