fbpx

  Produktyvūs VDU metai: ženkliai išaugo MTEP poreikis

  VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (KTPC) turi džiūgių žinių – 2023-ieji universitetui įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas bei suteikiant kitas paslaugas buvo produktyviausi per pastaruosius penkerius metus. Palyginus su praėjusiais metais, MTEP projektų ir kitų paslaugų sutarčių bendra vertė ūgtelėjo daugiau nei dvigubai – nuo 2,1 mln. Eur iki 4,7 mln. Eur.

  Tai nulėmė aktyvus ir sėkmingas VDU dalyvavimas viešųjų pirkimų konkursuose. MTEP tiesioginių užsakymų vertė iš ūkio subjektų ir valstybės institucijų išaugo 136 proc. Jei 2022 m. MTEP tiesioginių užsakymų suma universitete siekė 1,1 mln. Eur, tai 2023 m. ji ūgtelėjo iki 2,6 mln. Eur, iš kurių laimėti viešieji pirkimai sudaro 1,8 mln. Eur.

  „Privačiam ir viešajam sektoriui suteiktų paslaugų spektras buvo labai įvairus – nuo mokslininkų ekspertinio vertinimo, mokymų, laboratorinių tyrimų iki aplinkos, miškininkystės ir vilkų monitoringo“, – praėjusius metus apžvelgė VDU KTPC mokslo paslaugų vadybininkė Dr. Aušra Rudinskienė.

  2023 m. universitetas teikiant kitas paslaugas ūkio subjektams laimėjo viešuosius pirkimus už 970 tūkst. Eur, tuo metu MTEP užsakymams pasinaudojus struktūrinių fondų priemonėmis – 1,1 mln. Eur. Pastarasis rezultatas yra taip pat geriausias per pastaruosius trejus metus.

  MTEP ir kitų paslaugų sutarčių rodikliai„Didžioji dalis viešųjų pirkimų ir komercinių pasiūlymų buvo sėkmingi – pasirašytos 88 sutartys, – teigė KTPC vadovas Edvinas Samys. – Įmonėms organizavome susitikimus ir mokymus, „Inovacijų agentūrai“ teikėme paraiškas, daug dėmesio skyrėme antreprenerystės, komandos formavimo, projektų rengimo įgūdžių lavinimui ir universitete sukurtų inovacijų pristatymui.“

  „Džiaugiamės ir dėl to, kad praėjusiais metais buvo patvirtintos keturios patentų paraiškos, iš kurių trys VDU Žemės ūkio akademijos. Jos suteiks galimybę mokslininkams apsaugoti inovacijas ir sukurtus produktus, technologijas komercializuoti ateityje“, – sakė E. Samys.

  Be to, VDU mokslininkai metų pabaigoje dalyvavo „Inobrandos“ ir „Inopažangos“ priemonių kvietimuose. Jie kartu su VDU KTPC pateikė šešias paraiškas „Inopažanga” (už 861 tūkst. Eur) ir keturias „Inobranda” (už 1,059 mln. Eur) projektams.

  Besiruošdami artėjantiems metams VDU KTPC komanda jau parengė šešias komercinimo strategijas, kurios padės sėkmingiau ir greičiau dalyvauti 2024 m. skelbiamose MTEP komercinimo priemonėse. Tarp jų – „Eurostars“, „Eureka”, „Inobranda”, „Inopažanga”, technologinės plėtros, MTEP komercinimo ir kt.

  Turint klausimų apie MTEP ar kitas universiteto paslaugas, prašome kreiptis į VDU KTPC komandą (mokslo.paslaugos@vdu.lt, +370 37 788134).