Projektiniai kvietimai ir kita naudinga informacija

Renginiai ir kita informacija
Svarbu1: Šiandien aukšto lygio nepriklausomi ekspertai pasiūlė galimas ES misijas: drąsius tikslus, kuriuos reikia pasiekti per nustatytą laiką, siekiant išspręsti dalį didžiausių pasaulinių iššūkių. Šie 5 iššūkiai apima vėžį, prisitaikymą prie klimato pokyčių, sveikus vandenynus, klimato požiūriu neutralius miestus ir sveiką dirvožemį bei maistą. Iki rugsėjo mėn. dėl pasiūlytų misijų vyks konsultacijos su visuomene visoje Europoje. Misijos yra viena iš būsimosios EK programos Europos horizontas naujovių ir iš dalies bus finansuojama pagal II-ą programos dalį “Pillar 2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness”. Daugiau informacijos.

Svarbu2: Lietuvos verslo konfederacija (LVK) tęsia tradiciją ir po truputį ruošiasi apdovanoti tuos, kurie geriausiai kuria inovatyvias ir aukštos pridėtinės vertės paslaugas Lietuvoje. Prestižiniai apdovanojimai „Metų paslauga“ skelbia paraiškų teikimo startą ir kviečia tapti vienais iš geriausių! Kviečiame pildyti paraiškas, prireikus konsultacijų galite kreiptis į KTPC komandą. Daugiau informacijos.

2020 09 24 vyks virtuali paroda „Inno Panorama 2020“. Daugiau informacijos.

2020 09 21-27 „Inovacijų Savaitė 2020“. Daugiau informacijos.

Kvietimai teikti paraiškas
MITA (planuojamas) Liepos pabaigoje – kvietimas teikti paraiškas žaliosios pramonės inovacijų srityje. Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Paraiškos priimamos 3 mėn nuo liepos 24 d. Daugiau informacijos
MITA Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams) Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos
MITA Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (brandiesiems inovatoriams) Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos
MITA Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjektai gali gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui (Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras). Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos
MITA Inovaciniai čekiai (Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras). Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos
MITA Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ Nr. 01 (Konsultuoja VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras). Paraiškos priimamos iki

2020 m. lapkričio 29 d.

Daugiau informacijos
EMT EMT patyrusiems tyrėjams (advanced reseachers) vykdyti aukščiausios kokybės priešakinius visų mokslo sričių tyrimus. Paraiškos gauti Europos mokslo tarybos dotaciją patyrusiems tyrėjams priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 26 d. Daugiau informacijos
KM Pirmasis EEE (Europos ekonominės erdvės) finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimas – „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio švietimo stiprinimas“ Paraiškų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2020 m. spalio 30 d. Daugiau informacijos
KM Antrasis EEE finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ kvietimas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 20 d. Daugiau informacijos
LMT (naujas) Paskelbtas studentų mokslinių tyrimų laisvu nuo studijų metu paraiškų konkursas Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 3 d. Daugiau informacijos
LMT (naujas) X kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2021–2024 m. įgyvendinti Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Daugiau informacijos
LMT (naujas) JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 22 d. Daugiau informacijos
LMT (naujas) Paskelbtas II kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektams 2021-2022 m. įgyvendinti. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos
LMT (naujas) Paskelbtas kvietimas medžiagotyros mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „M-era.Net“. Paraiškos priimamos iki 2020 m. lapkričio 19 d. Daugiau informacijos
LMT (naujas) Paskelbtas kvietimas Lietuvos-Lenkijos projektams teikti, skatinant Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų bendradarbiavimą. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugsėjo 22 d. Daugiau informacijos
LMT Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos. Paraiškos priimamo nuolatos Daugiau informacijos
LMT COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami. Paraiškos priimamos nuolatos Daugiau informacijos
LINO Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos Daugiau informacijos
NMA EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas (2020 m.) Paraiškos priimamos iki 2020 m. gruodžio 30 d. Daugiau informacijos
LINO Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001). Paraiškos priimamos nuolatos Daugiau informacijos
EK EK kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms Paraiškos priimamos nuolatos Daugiau informacijos
Dėl konsultacijų kviečiame kreiptis:

 

VDU Projektinės veiklos skyrius kviečia kreiptis Eglė Gerulaitienė egle.gerulaitiene@vdu.lt, Antanas Radavičius – antanas.radavicius@vdu.lt, Eilina Dailidienė – eilina.dailidiene@vdul.lt, Ingrida Ignotaitė – ingrida.ignotaite@vdu.lt

 

VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras konsultuoja dėl MTEP užsakymų,  sutarčių sudarymo, užsakymų plano įgyvendinimo, MTEP paraiškų rengimo ir įgyvendinimo ir t.t. Konsultacijos vykdomos el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt arba susitikimų metu. KTPC komandos kontaktai.