Projektiniai kvietimai

VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo centras (KTPC) mokslo ir verslo atstovus konsultuoja dėl mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) užsakymų, sutarčių sudarymo, plano įgyvendinimo, paraiškų rengimo bei įgyvendinimo.

Vytauto Didžiojo universiteto MTEP projektų bendra vertė praėjusiais metais siekė daugiau nei 2,5 mln. Eur, o 2024 m. ES projektams turime paruošę daugiau nei 10 komercinimo strategijų ES projektams. Komercinimo strategijos padės jums sėkmingiau ir greičiau dalyvauti skelbiamose MTEP komercinimo priemonėse.

Aktyvūs kvietimai

Įmonių inovacinių veiklų vykdymo skatinimas (Inovacinių čekių veikla)

 

Priemonės tikslas

 • Skatinti įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą, kurti ir diegti į rinką inovatyvius produktus, bendradarbiauti su kitomis įmonėmis ir mokslo ir studijų institucijomis MTEP srityje.

Finansuojamos veiklos

 • Inovacinių čekių, kurie skirti MTEP paslaugų, reikalingų jau pradėtam kurti įmonės produktui vystyti, įsigijimui iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ar brandžiojo inovatoriaus, teikimas.

Tinkami pareiškėjai

 • Privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos įmonės, mažos įmonės ar vidutinės įmonės sąvoką.

Finansavimo suma

 • Ne daugiau kaip 10 tūkst. Eur (de minimis pagalba)

Paraiškų teikimo terminas

Nuo 2024 m. kovo 5 d. 09:00 iki 2024 m. balandžio 5 d. 24:00

Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas

 

Priemonės tikslas

Mokslo vadybos ir žinių komercinimo gebėjimų mokslo ir studijų institucijose stiprinimas (spin-off):

 • Sostinės regione;
 • Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

Tinkami pareiškėjai

 • Mokslo studijų institucijos;
 • Privatūs juridiniai asmenys;
 • Mokslininkai ir kiti tyrėjai, siekiantys įkurti ar plėtoti atžalinę įmonę, komercinti mokslo rezultatus.

Finansavimo suma

 • Iki 6,3 mln. Eur

Pagalbos intensyvumas

 • 25% – 100%

Numatyti kvietimai

Inostartas l Inopažanga l Inobranda

 

Priemonių tikslas

 • Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimo veiklas ir sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas).

Tinkami pareiškėjai

 • Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės;
 • Didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ.
 • Turi atitikti pradedančiojo/pažengusio/brandaus inovatoriaus apibrėžimą.

Pagalbos intensyvumas

 • 25% – 85%

Reikalavimai ir finansavimo suma

Inostartas Inopažanga Inobranda
Veiklos trukmė Ne daugiau nei 1 m. Ne mažiau kaip 1 m. Ne mažiau nei 3 m.
Veiklos pajamos Max 3 tūkst. Eur Min 75 tūkst. per pastaruosius 3 finansinius metus arba įmonės registravimo dienos Min 300 tūkst. per pastaruosius 3 finansinius metus arba įmonės registravimo dienos
MTEP patirtis/išlaidos Neįgyvendino, nevykdė Min 10 tūkst. per pastaruosius 3 metus Min 30 tūkst. per pastaruosius 3 metus
MTEP finansavimas 40 tūkst. Eur – 200 tūkst. Eur 210 tūkst. Eur – 1,2 mln. Eur 500 tūkst. Eur – 2 mln. Eur
Kitos remiamos veiklos Produkto parengimas rinkai – iki 80 tūkst. Eur, patentavimas – iki 30 tūkst. Eur
Technologinės plėtros

 

Priemonės tikslas

 • Skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu.

Tinkami pareiškėjai

 • Mokslo ir studijų institucijos.

Partneriai

 • Labai maža įmonė;
 • maža įmonė;
 • vidutinė įmonė.

Finansavimo suma

 • Iki 100 tūkst. Eur

Pagalbos intensyvumas

 • 80% – 100%