Projektų vadovų ir vykdytojų mokymai

VDU Komunikacijos ir technologijų perdavimo  centras kviečia į projektų vadovų ir vykdytojų mokymus 2020 m. vasario 12-14 dienomis, nuo 8 val. iki 17 val., Universiteto g. 8a, Akademija, Kauno r. Tai unikali galimybė įgyti kompetencijų ne tik rengti projektų paraiškas, bet taip pat įgyvendinti projektus nuosekliai ir sistemingai.

Projektų vadovų ir vykdytojų mokymai
I diena Projektų valdymo procesas ir pagrindiniai etapai

Projekto santrauka, projekto esminės dalys

Projektinių kvietimų monitoringas

Projekto planavimas, organizavimas, įgyvendinimas, kontrolė

II diena Projekto rengimo pradžia (sąlygų ir aprašų analizė, pagrindinės informacijos santrumpos rengimas)

Projekto veiklų planavimas, veiklų loginis pagrindimas ir loginė seka

Projekto komandos planavimas ir kompetencijų pagrindimas

III diena Projektų kaštų planavimas ir finansinės dalies rengimas

Finansinės dalies pagrindimas

Projekto dokumentacijos svarba

Projekto kontrolė, rizika ir užbaigimas

Vietų skaičius ribotas, todėl prašome registruotis el. paštu mokslo.paslaugos@vdu.lt arba telefonu 862237904.

Apie lektorių. Dr. Darius Milčius yra VDU Mokslo ir Inovacijų departamento direktorius, Lietuvos energetikos instituto Vandenilio energetikos technologijos centro vadovas, apgynęs daktaro disertaciją medžiagų inžinerijos srityje ir baigęs tarptautinės verslo teisės magistro studijas. Nuo 2004 dirba kaip projektų paraiškų ir vykdomų projektų ekspertas plačios aprėpties mokslo programose kaip Horizon2020, vertina kitų tyrėjų paraiškas ir projektus Latvijos, Čekijos, Prancūzijos nacionalinėse ir regioninėse Mokslo taikomąją eksperimentinę plėtrą (MTEP) finansuojančiose institucijose.

Dr. Darius Milčius yra dirbęs ir stažavęsis Sandia National Laboratories (JAV) ir Universite de Poitiers (Prancūzija). Nuo 2000 metų yra dirbęs/a kaip projektų vadovas ir dalyvis daugiau nei 20 nacionalinių ir tarptautinių projektų, kuriuose suminis mokslinės grupės biudžetas artėja prie 5 mln. eurų. Svarbiausi projektai yra susieję su veiklomis finansuotomis JAV Energetikos departamento, ES BP6, Horizon2020, ES Struktūriniai fondai, Nordic Energy Research Programme, NATO Energy Security Center of Excellence lėšomis. Darius kartu su bendraautoriais yra parengęs 102 „Clarivate Analytics“ duomenų bazėje „Web of Science Core Collection“ referuojamuose leidiniuose publikuotus straipsnius, yra parengęs 10 veikiančių/veikusių patentų registruotų LR Patentų biure, EPO ir WIPO. Yra Lietuvos energetikos instituto spin-off kompanijos UAB Inovatas įkūrėjas.

 

Mokymai nemokami, visiems dalyviams bus išduodami pažymėjimai.