Socialinio verslumo diena’2020

Socialinio verslumo dienos minėjimo renginiai vyksta kasmet visame pasaulyje 3-iąjį lapkričio ketvirtadienį. Lietuvoje Socialinio verslumo diena minima antrą kartą. Projekto partneriai šiais metais renginį tikslingai skiria Lietuvos jaunimui (14-29 m.) – besimokantiems, studijuojantiems, planuojantiems studijuoti, svarstantiems apie profesinio ir visuomeninio gyvenimo pasirinkimus.
Jaunimas – tai esami ir būsimi vietos bendruomenės ir globalios visuomenės lyderiai. Jie ir jos aktyviai kvestionuoja ir kelia klausimus, susijusius su socialine atsakomybe, tvariu vartojimu ir darnia sąveika su socialine ir fizine aplinka. Jaunoji karta kalba ir veikia rodydama savo interesą ir norą kurti inovatyvias įmones ir organizacijas, kurios skiriasi savo tikslais bei struktūra nuo tradicinio verslo principų.
Renginio pranešėjai, atstovaujantys skirtingas Lietuvos ir užsienio organizacijas bei sektorius, pasidalins informacija apie veiklų įvairovę socialinio verslumo lauke – mokantis mokykloje, studijuojant universitete ar kolegijoje, savanoriaujant ar atliekant praktiką NVO, įkuriant socialinį verslą regione ar mieste, bendradarbiaujant su vietos ar tarptautiniais partneriais.
Renginys skirtas jaunimui (14-29 m.) bei su jaunimu dirbančioms švietimo, mokslo ir studijų organizacijoms, įstaigoms, NVO, vietos ir centrinės valdžios atstovams, visiems besidomintiems socialinio verslo ir jaunimo verslumo tematika.
Renginys vyks lapkričio 19 d. 9.00 – 17.00 val. virtualioje aplinkoje.
BŪTINA IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA: https://forms.gle/3XFysBaeyYf1aHjT9.
Prisijungimo prie renginio nuoroda bus išsiųsta iš anksto užsiregistravusiems asmenims.
PROGRAMA
8.45 – registracija
9.00-9.10 Sveikinimo žodis Helén NILSSON, Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje vadovė/EN
9.10-9.20 Sveikinimo žodis žodis Jurgita RIBINSKAITĖ-GLATZER, VšĮ “Geri norai” vadovė/LT
I dalis
9.20-9.40 Socialinis verslas – savirealizacijos ir pokyčių veiklos jums!
– > Viktorija BRAŽIŪNAITĖ, LiSVA vadovė/LT
9.40-9.55 Socialinis verslas – iššūkiai ir galimybės
– > Aušra PULAUSKAITĖ, VšĮ „Versli Lietuva“ socialinio verslo projektų vadovė/LT
9.55-10.10 Bendradarbystės centras “Spiečius“ – bendradarbiavimo, keitimosi idėjomis ir mentorystės erdvė regione/LT
-> Sandra BARZDIENĖ, Bendradarbystės centro „Spiečius“ Kėdainiuose koordinatorė
10.10-10.40 Tavo karjeros pradžia – mokyklos suole
-> Remigijus JAKŠTYS, VšĮ “Mokinio karjera” įkūrėjas/LT
10.40-11.10 “Young Innovation Hub” – collaboration space born in Sweden
-> Sissa PAGELS, “Young Innovation Hub” įkūrėja/EN
11.10-11.30 Klausimai I-os dalies pranešėjams
II dalis
11.30-13.00 Filmo “Kas yra kas: Lietuvos socialiniai verslai” peržiūra
13.00-13.10 Filmo refleksija
13.00-13.30 Projekto “Coding Pirates” pristatymas
-> Martin EXNER, “Coding Pirates” įkūrėjas/EN
13.30-14.00 “Creative shock” – studentų iniciatyva skleidžiant žinią apie socialinį verslą
-> Aistė JAUDEGYTĖ, “Creative shock” projekto vadovė/LT
14.00-14.30 Socialinio verslo atvejai mokymuisi: Lietuvos, Estijos ir Suomijos pavyzdžiai. Nordplus Horizontal Education for Smart Development of Social Entrepreneurship projekto Nr. NPHZ-2017/10198 rezultatai
-> Andželika RUSTEIKIENĖ, Lietuvos Junior Achievement direktorė/LT
14.30-14.50 Jaunoji bendrovė “Paauglystė be streso” – verslas, gimęs mokyklos suole
-> Junior Achievement jaunosios bendrovės „Paauglystė be streso“ įkūrėjai Nedas VEDECKAS, Kauno Kovo 11-osios gimnazija, Neda ČIVILYTĖ, Kauno „Aušros“ gimnazija/LT
14.50-15.20 “Developing Social Entrepreneurial Skills in Higher Education”. Tarptautinio projekto Nr. 2020-1-LT01-KA203-078013 pristatymas
-> Wilfred Ledoux CHASSE SIMO, projekto koordinatorius, Kauno kolegija/EN
15.20-15.40 Socialinis verslas Lietuvos aukštojo mokslo studijų darbotvarkėje
-> Ramunė BAGOČIŪNAITĖ, Kauno kolegijos Verslo centro vadovė/LT
15.40-16.00 “The Knotty Ones” istorija: mažoji bendrija išaugusi į tarptautinį verslą
-> Danutė RASIMAVIČIŪTĖ, “The Knotty Ones” bendraįkūrėja/LT
16.00-16.30 Į kokius klausimus turėčiau atsakyti sau prieš pradėdamas/-a kurti socialinį verslą?
-> Rita BAJARŪNĖ, verslo koučerė, pokyčių fasilitatorė, darbo-privataus asmeninio gyvenimo balanso propaguotoja/LT
16.30-17.00 Baigiamoji diskusija: nevyriausybinių, verslo, švietimo, mokslo ir studijų organizacijų bendradarbiavimas kuriant galimybes jaunimo socialiniam verslumui
Diskusiją MODERUOJA Simona ŠIMULYTĖ, „ChangeMakers’ON iniciatorė ir ekspertė, VšĮ „Europos socialinis verslumo ugdymo ir inovatyvių studijų institutas“ vadovė
DALYVAUJA
-> Indrė AUGUTIENĖ, „Pasaulio pilietis” vadovė
-> Viktorija BRAŽIŪNAITĖ, LiSVA vadovė
-> Ramunė BAGOČIŪNAITĖ, Kauno kolegijos Verslo centro vadovė
-> Andželika RUSTEIKIENĖ, Lietuvos Junior Achievement direktorė
-> Rasa VIEDERYTĖ, Klaipėdos universiteto SHMF Ekonomikos katedros docentė, projektų vadovė
RENGINIO PARTNERIAI:
VšĮ “Geri norai”
Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje
Lietuvos socialinio verslo asociacija
Maltos ordino pagalbos tarnyba
VšĮ „LIETUVOS JUNIOR ACHIEVEMENT“
Renginys yra projekto Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0017 „NVO įsitraukimas į valstybės valdymą socialinio verslumo srityje“ dalis. Juo siekiama skatinti aktyvų ir kokybišką NVO įsitraukimą į socialinio verslo politikos formavimą bei įgyvendinimą.
Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.