fbpx

  Susitikimas su UAB „Hella Lithuania“

  Spartus inovatyvių technologijų poreikis žemės ūkio sektoriuje, skatina intensyviai darbuotis tiek mokslininkus tiek verslą. Vis daugiau didžiųjų įmonių tikslingai investuoja į inovacijas šiame sektoriuje, o be to ir į būsimus darbuotojus. Inovacijos dažnas mokslo ir verslo sinergijos rezultatas, todėl Aleksandro Stulginskio universitetas siekdamas parodyti mokslinių tyrimų potencialą ir jų teikiamą naudą verslui kviečia verslo įmones į bendradarbiavimo susitikimus. Gegužės 8 d. Aleksandro Stulginskio universitete lankėsi UAB Hella Lithuania atstovai: personalo vadovė Jurgita Macijauskienė ir operacijų vadovas Marcel Bennor. UAB Hella Lithuania naujausia Hella grupės gamykla, kuri specializuojasi automobilių pramonei skirtų elektronikos komponentų gamyboje.

  Susitikimo metu progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorijos vedėjas prof. dr. Dainius Steponavičius pristatė naujausias technologijas žemės ūkyje bei pagrindinius atliekamus mokslinius tyrimus. Dr. Gediminas Vasiliauskas kartu su Technologijų saugos laboratorijos vadovu doc. dr. Ričardu Butkumi dalinosi atliekamais moksliniais tyrimais: triukšmo gyvenamosiose ir darbo aplinkose, virpesių, spinduliuotės ir apšviestos, ypatingai svarbiu ergonomikos veiksnių vertinimu darbo vietose.

  Antroje susitikimo dalyje po apsilankymų laboratorijose buvo persikelta į diskusiją, kurios metu  aptartos jutiklių ir kitų technologijų bandymo galimybės ASU bazėje, plačiau diskutuota apie galimus ergonomikos darbo vietoje vertinimus, kurie itin aktualūs atidarant naujas gamybines įmones. Taip pat svarstytas įmonės įsitraukimas į logistikos ir prekybos studijų programos studentų ruošimą ir bendradarbiavimas jų kompetencijų auginime, dirbant su specifinėmis verslo valdymo programomis, kurios naudingos daugeliui įmonių, tuo tarpu ir UAB Hella Lithuania. Diskusijos metu buvo svarstyta gerai gamybinėms įmonės pažįstama problema – sandėlių planavimas ir užpildymas. Šiuo atveju ASU mokslininkai su studentai gali atlikti logistinių sistemų ir sandėliavimo procesų tyrimus bei bandymus. Taip pat aktyviai diskutuota apie apšvietimo sistemų pritaikymo žemės ūkio sektoriuje tyrimus ir bandymus.

  Diskusijoje dalyvavo ASU rektorius Antanas Maziliauskas, prorektorė Laima Taparauskienė, mokslo skyriaus vedėjas Egidijus Šarauskis, logistikos ir prekybos studijų programos dėstytojas Mindaugas Samuolaitis, ASU karjeros centro  vadovė Rita Mičiulienė, Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro inocacijų ir technologijų perdavimo specialistas Egidijus Kasiulis ir inovacijų rinkodaros specialistė Aistė Ragauskaitė. Operacijų vadovas Marcel Bennor pristatė UAB Hella Lithuania veiklą ir tikslus, dalinosi tarptautine patirtimi, tuo pačiu personalo vadovė Jurgita Macijauskienė išskyrė personalo ir motyvuotų darbuotojų paieškos perspektyvas. ASU administracijos ir akademinės bendruomenės atstovai akcentavo mokslo ir verslo partnerystės naudą, siekiant bendrų tikslų.

  Kartu su ASU rektoriumi Antanu Maziliausku susitikimą organizavo ir Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro komanda, kurios pagrindinis tikslas ne tik užmegzti verslo – mokslo bendradarbiavimą bet ir skatinti tiek verslo tiek mokslo atstovus aktyviau veikti žemės ūkio sektoriuje. Norintiems susipažinti su laboratorijomis bei ASU galimybėmis kviečiame kreiptis ktpc@asu.lt.