fbpx

    Susitikimas su viceministru G. Vilda

    Gegužės 4 d. Aleksandro Stulginskio universitete lankėsi Ūkio ministerijos viceministras Gintaras Vilda. Viceministras susitikimo su ASU administracijos atstovais: prorektoriumi doc. dr. Vidmantu Butkumi, mokslo skyriaus vedėju prof. dr. Egidijumi Šarauskiu, Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekane prof. dr. Astrida Miceikiene, Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro inovacijų ir technologijų perdavimo specialiste Indre Bručiene. Vizito metu asociacijos „Slėnis Nemunas“ vadovė doc. dr. Inga Adamonytė plačiau pristatė asociacijos veiklą bei infrastruktūrą.

    Viceministras G. Vilda taip pat susipažino su Komunikacijos ir technologijų perdavimo centru, kuris yra pagrindinis tarpininkas, siekiantis sukurti nenutrūkstamą bendradarbiavimo sistemą tarp mokslo ir verslo. Kartu buvo aplankytos ir su KTPC inkubuojamomos įmonės – „Sotu sotu“ ir jos vadove Edita Danilčenko, „Nando Labs“ komercijos direktoriumi Jonu Ignatavičiumi ir „Grainis“ vadovu Mindaugu Maziliausku.

    ASU mokslinį potencialą, atliekamus tyrimus ir išpildytą mokslinę infrastruktūrą viceministrui pristatė gausus mokslininkų būrys: progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorijos vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius, aplinkos technologijos cheminių ir biocheminių tyrimų laboratorijos vadovė prof. dr. Violeta Makarevičienė, sitnezės dujų, antros kartos skysųjų biodegalų ir biovandenilio laboratorijos vadovė prof. dr. Eglė Sendžikienė, biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo laboratorijos vedėja doc. dr. Milda Gumbytė, biodyzelino, bioetanolio ir biologinių tepalų laboratorijos vadovas dr. Kiril Kazancev, biodujų laboratorijos vadovas prof. dr. Kęstutis Navickas.