Tarpinstitucinių projektų rezultatų pristatymas

Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto,
Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos energetikos instituto
jungtinių mokslininkų grupių projektų vykdytojų metinės ataskaitinės nuotolinės konferencijos
PROGRAMA

2021 m. vasario 1 d.

PRISIJUNGIMO NUORODA: KONFERENCIJA

14.00–14.15 Konferencijos įžanginis žodis

14.15–14.30 Branduolinės medicinos darbuotojų išorinės rankų apšvitos vertinimo sistemos kūrimas (BRANDUOLYS), dr. Diana Adlienė (KTU), dr. Donatas Vajauskas (LSMU)

14.30–14.45 Apynių perdirbimas į funkcines medžiagas ir jų pritaikymas inovatyvių fitofarmacinių preparatų kūrimui (BioHops), dr. Vaida Kitrytė (KTU), dr. Kristina Ramanauskienė (LSMU)

14.45–15.00 Optimalaus smegenų perfuzijos slėgio valdymas panaudojant dirbtinio intelekto algoritmus (OptSPS-DI), dr. Vytautas Petkus (KTU), dr. Arimantas Tamašauskas (LSMU)

15.00–15.15 Inovatyvus neinvazinis arterinės hipertenzijos gydymo pjezoelektrinis medicinos prietaisas (INAMP), habil. dr. Algimantas Bubulis (KTU), dr. Edgaras Stankevičius (LSMU)

15.15–15.30 Aiškintinio dirbtinio intelekto modelis geriatrijos paciento sveikatos būklės rizikoms vertinti (GeRiMoDIs), dr. Agnius Liutkevičius (KTU), habil. dr. Vita Lesauskaitė (LSMU)

15.30–15.45 Inovatyvios technologijos biologiškai aktyvių augalų metabolitų produkcijai didinti (PlasmaMET), dr. Valdas Jakštas (LSMU), habil. dr. Vida Mildažienė (VDU), dr. Darius Milčius (LEI)

15.45–16.00 Intensyvios ūkinės veiklos neigiamų padarinių klimato kaitai mažinimas kuriant ir naudojant aplinkai draugiškas bioaktyvias trąšas (Biotrąšos), dr. Rasa Šlinkšienė (KTU), dr. Eglė Sendžikienė (VDU)

16.00–16.15 Statinių energetinio efektyvumo modeliavimas taikant užstatytos aplinkos skaitmeninį modelį (Energija 3D), dr. Darius Pupeikis (KTU), dr. Ramūnas Gatautis (LEI)

16.15–16.30 Kūrybinės ekscelencijos oazė (Oazė), dr. Rūta Valušytė (KTU), habil. dr. Gintautas Mažeikis (VDU)

16.30–16.45 Apibendrinimas