Projektiniai kvietimai

Kvietimai teikti paraiškas  

META Group   Galimybė įsiverti technologijos potencialą bei patentavimo sprendimus.   2021 vasaris – kovas   Daugiau informacijos  
MITA   Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ Nr. 01    Paraiškos priimamos iki  

2021 m. kovo 31 d.  

Daugiau informacijos  
MITA   Priemonės „InoConnect“ kvietimas teikti paraiškas   Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 31 d.    Daugiau informacijos  
MITA   Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (pradedantiesiems inovatoriams)   Paraiškos priimamos iki  

2021 m. kovo 31 d.  

Daugiau informacijos  
MITA   Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-851 „Inočekiai“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (brandiesiems inovatoriams)   Paraiškos priimamos iki  

2021 m. kovo 31 d.  

Daugiau informacijos  
MITA   Priemonė Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ skirta naujoms, inovatyvioms įmonėms, pagal kurią smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjektai gali gauti paramą idėjos vystymui, produkto vystymui ar tyrėjų ir mokslininkų įdarbinimui.   Paraiškos priimamos iki  

2021 m. kovo 31 d.  

Daugiau informacijos  
RIMA   „Robotics Innovation Experiment“ kvietimas   Paraiškos priimamos iki 2021 m. kovo 17 d.   Daugiau informacijos  
LVPA  Kūrybiniai čekiai COVID-19“  Planuojamas kvietimas I ketvirtyje  Daugiau informacijos 
LMT   Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa   Numatomas kvietimas nuo 2021 02 15    Daugiau informacijos  
LMT  Kvietimas aukšto lygio tyrėjų grupėms vykdyti MTEP projektus, skirtus tirti COVID-19 pandemijos ir jos sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius.  Paraiškos priimamos iki 2021 m. balandžio 22 d.   Daugiau informacijos 
LMT   Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos.   Paraiškos priimamo nuolatos   Daugiau informacijos  
LMT   COST programa patvirtino 39 naujas veiklas iš 422 pateiktų paraiškų. Pagal programą COST remiami seminarai, konferencijos, mokymai (mokyklos), trumpalaikės stažuotės, viešinimas. Moksliniai tyrimai pagal COST nefinansuojami.   Paraiškos priimamos nuolatos   Daugiau informacijos  
NMA   Lietuvos kaimo tinklo narių projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti (2021 m. I)   Kvietimas startuos 2020 m. kovo 1 d.    Daugiau informacijos  
LINO   Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti prašymus gauti finansavimą užsienio partnerių mokslininkų vizitams į Lietuvą. Vizitai finansuojami vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).   Paraiškos priimamos nuolatos   Daugiau informacijos  
LINO   Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas tyrėjų išvykų finansavimui gauti. Išvykos finansuojamos vykdant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).   Paraiškos priimamos nuolatos   Daugiau informacijos  
EK   EK kvietimas registruotis H2020 ekspertinėms veikloms   Paraiškos priimamos nuolatos   Daugiau informacijos  
EK   Europos Komisija skelbia „Europos žaliojo kurso“ kvietimą teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama klimato krizei ir unikalios Europos ekosistemos bei biologinės įvairovės išsaugojimui. Du iššūkiai (iš dešimties) – Žinių stiprinimas apie Europos žaliąjį kursą ir Piliečių įgalinimas perėjimui prie klimatui neutralios, tvarios Europos – yra platesnės perspektyvos (horizontalūs) ir apima aštuonias „Europos žaliojo kurso“ tematikas. Projekto dokumentacija.   Paraiškos priimamos nuolatos   Daugiau informacijos