Vizitas Europos Parlamente

Europos Parlamento nario Bronio Ropės kvietimu, 2018 m. gegužės 31 d Europos Parlamente, Strasbūre (Prancūzija), lankėsi Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro specialistai – teisininkė Milda Žaliauskaitė, inovacijų ir technologijų perdavimo specialistai Indrė Bručienė ir Egidijus Kasiulis bei komercinimo projektų vadovė Asta Bendoraitytė.

Vizito metu susipažinta su Europos Parlamento veikla, sprendimų priėmimo mechanizmu ir pokyčiais Parlamente, laukiančiais po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos. Taip pat diskutuota žemės ūkio politikos, teisinio reglamentavimo, paramos sektoriui tendencijomis ir finansavimo perskirstymu po 2020 m. Delegaciją šiltai sutikęs europarlamentaras Bronis Ropė plačiau supažindino su savaitės plenarinės sesijos aktualijomis bei būsimo ES finansinio laikotarpio galimybėmis Lietuvai ir jos regionams. Apsilankyta plenarinių posėdžių salėje, kurioje posėdžiauja ir sprendimus priiminėja 751 Europos Parlamento narys. Apsilankymo metu Europos Parlamentas sprendė žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų klausimus. Svečiai turėjo progą klausytis debatų vertimo į lietuvių kalbą.

Aptartas ir įdomus bei daug diskusijų tebekeliantis klausimas apie Europos Parlamento veiklos specifiką, kai kasmet dvylika plenarinių sesijų vyksta Strasbūre, mieste, kuris yra laikomas Prancūzijos ir Vokietijos susitaikymo simboliu. Sesijų metu visi Parlamento nariai, patarėjai, politikos žurnalistai ir net reikalingi dokumentai keliauja į Elzaso sostinę. Tokia tvarka nusistovėjo tik 1992 m. išsisprendus ilgalaikiams nesutarimams tarp Belgijos ir Prancūzijos renkantis kur bus oficiali Europos Parlamento būstinės vieta. Belgijai sutikus, kad Strasbūre įsikurtų Europos Parlamentas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, kiti pagrindiniai Europos Sąjungos valdymo organai įsikūrė Briuselyje.